Psicologia en adults

Aquests son els símptomes i trastorns més freqüents que generen malestar i patiment sobre els quals et puc ajudar:

 • Depressió: tristesa, canvis estat d’ànim, sentiments d’inutilitat, de culpa, desil·lusió, dificultats de concentració, insomni….
 • Ansietat: irritabilitat, tensió, preocupacions excessives, pors, obsessions, marejos….
 • Estrés: canvis d’estat d’ànim, tensió, preocupació, irritabilitat…
 • Alteracions del son
 • Problemes en habilitats socials
 • Trastorns de la personalitat
 • Manca control impulsos
 • Pors (fòbies)
 • Canvis del cicles vitals (divorcis, maternitat..)
 • Processos de dol
 • Trastorns psicosomàtics
Mediació

La mediació és un métode de resolució de conflictes on les parts, de manera voluntària i amb l’ajuda d’un mediador imparcial, busquen una solució al problema.

La mediació, com a procés de resolució de conflictes basat en el diàleg i en la recerca de solucions constructives, presenta múltiples avantatges per a totes les persones que, directament o indirectament, viuen i pateixen un conflicte. Entre aquests avantatges cal destacar els següents:

 • Protagonisme de les parts
 • Major grau de compliment del “seu acord”
 • Propicia solucions constructives
 • Proporciona una major satisfacció envers el procés de gestió del conflicte
 • Ningú no se sent perdedor
 • Evita la confrontació destructiva
 • Té en compte els interessos i necessitats de tots
 • Propicia elements pedagògics
 • Facilita la comunicació i preserva la relació